Preambul

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost creată având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

Această politică prezintă principiile și măsurile luate pentru asigurarea conformității prelucrării datelor conform Regulamentului UE 2016/679. Ne propunem să avem cu clienții, partenerii și vizitatorii site-ului nostru o relație bazată pe bună-credința, etică, încredere și transparență.

Navigarea pe site-ul Mentalio.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea acestei Politici și a Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului.

 

Principii

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protejare a Datelor cu Caracter Personal este construită respectând următoarele principii:

 • Datele colectate sunt relevante pentru scopul activității care au generat colectarea lor iar aceste scopuri sunt determinate, explicite și legitime (îndeplinirea obligațiilor contractuale și comerciale ale societății față de clienții săi).
 • Toate datele sunt colectate sunt securizate prin luarea de măsuri tehnice corespunzătoare. În plus, site-ul este securizat prin protocolul HTTPS.
 • Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fată de persoana vizată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
 • Toate datele colectate sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

 

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoană vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a se opune proceselor decizionale automate (cookies).

 

Definiții termeni importanți (cf. legislației)

Ce sunt datele personale
Datele personale se definesc ca fiind acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), referitoare la Nume, Adresa, Cod Numeric Personal, IP, Număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă Prelucrare
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Ce înseamnă Operator
Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Ce înseamnă Destinatar
Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Ce înseamnă Parte Terță
Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal

Ce înseamnă Consimțământ
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Cine suntem

Site-ul Mentalio.ro este deținut de către Ro Creative Solutions SRL având datele de identificare Reg. Com. J40/7564/2002 și CUI RO 14815381 și datele de contact Tel.: 0721364175 și salut@mentalio.ro

 

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Colectăm pe bază de consimțământ doar acele date cu caracter personal necesare pentru a putea realiza cu succes cerințele utilizatorilor noștri. În funcție de interacțiunile pe care utilizatorii le au cu site-ul nostru și de la caz la caz în relație cu necesitatea implicată, datele cu caracter personal pe care le colectăm pot fi următoarele:

Date de identificare și contact

 • Nume și prenume – pentru înscrierea la cursurile noastre sau pentru încheierea unui contract de prestări servicii.
 • Adresa de email – pentru comunicare electronică, pentru transmiterea și primirea de documente necesare desfășurării colaborării.
 • Număr de telefon – pentru comunicare flexibilă și promptă
 • Alte date de identificare  (adresa, detalii de plată) necesare întocmirii facturilor fiscale.

Diverse

 • Mesaje – Este un câmp în care utilizatorii pot expune o problema sau pot pune o întrebare (pe pagina de Contact, la solicitarea unui serviciu ori la înscrierea la un curs/workshop sau eveniment).

Date tehnice online

 • Site-urile moderne colectează automat o serie de informații de tip cookie-uri și informații din traficul de server. Atunci când un utilizator vizitează un site web, sunt comunicate automat o serie de informații tehnice precum adresa IP, ora vizitei, website-ul sursă dacă a fost accesat un link cu trimitere pe site-ul nostru. Mentalio.ro, ca și alte website-uri, înregistrează automat aceste informații ca parte a rutinelor sale de software, pentru rațiuni de securitate (protecție la atacuri software) și pentru a urmări traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către utilizatorii săi, pentru a putea personaliza conținutul afișat.

De reținut: cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal si nu identifica personal utilizatorii de internet.

Cookies și blocarea lor

 • Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul, și este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).
 • Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. De exemplu, cookie-urile ajută la personalizarea anumitor setări precum limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături.
 • Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte cookie-uri. Indiferent de browser-ul utilizat, utilizatorul poate seta browser-ul astfel încât să fie informat despre cookie-urile primite ori să refuze cu totul acceptarea oricărui cookie. Din motive strict tehnice, dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.
 • Dacă vă doriți să blocați primirea de cookies, accesați meniul Setări sau Opțiuni ori Preferințe din browser-ul pe care îl folosiți, refuzând astfel utilizarea cookie-urilor.
 • Google Analytics: Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului web furnizat de Google, Inc.. Google Analytics folosește cookies necesare pentru a analiză modul în care utilizatorii utilizează site-ul nostru. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web sunt transmise și stocate de Google pe serverele din Europa și Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului web, al realizării rapoartelor privind traficul pe site și în furnizarea altor servicii legate de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google.  Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu prelucrarea datelor tale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

 

Ce este un fișier cookie și în ce scop este folosit?

Site-urile moderne utilizează fișiere tip cookie pentru a o oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe acest site nu conține detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat de browserul web pe dispozitivul folosit pentru accesare (desktop, laptop sau mobil) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware şi nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Fișierele de tip cookie fac experiența utilizatorilor cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea rețin preferințele utilizatorilor (de exemplu, autentificare, limbă), salvând timp și resurse de procesare la o eventuala noua accesare.

 

Cum puteți controla fișierele de tip cookie

Toate browserele au setări de confidențialitate care sunt setate implicit pentru diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automata după ce utilizatorul a vizitat un anumit site, așa ca de obicei, nu este necesară o intervenție directă a utilizatorului.

În calitate de utilizator, dețineți controlul total asupra modului in care dispozitivul Dvs. utilizează fișierele de tip cookie. Cel mai comod și ca soluție universală, puteți bloca sau elimina fișierele cookie din setările browserului Dvs.

Refuzarea ori dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu mai este personalizată. Cel mai important însă. țineți însă cont de faptul că pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului dacă blocați/dezactivați permanent fișierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să blocați/dezactivați permanent fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele Dvs., trebuie să accesați setările de navigare din browser, de obicei în meniurile denumite de la caz la caz, Opțiuni, Instrumente sau Preferințe. Pentru îndrumări specifice, vă rugăm să vizitați website-ul celor mai utilizate browsere:

Informații detaliate și complete despre fișierele de tip cookie, sunt furnizate liber pe site-ul www.allaboutcookies.org.

 

Ce tipuri de fișiere cookie puteți întâlni

După durata lor de existența, cookie-urile sunt de două tipuri:
 • Cookieuri de sesiune (session cookie) – sunt stocate temporar in istoricul browser-ului care le stocheaza exact până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului.
 • Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate, pe dispozitivul folosit pentru accesarea site-ului (desktop, laptop, mobil), pe o durată prestabilită ce poate varia de la 1 zi la 2 ani sau mai mult în rare cazuri. Utilizatorul poate șterge oricând toate cookie-urile plasate de un site prin accesarea opțiunilor specifice din browser-ul web folosit, de obicei în zona de Setări, Opțiuni, Preferințe – Șterge Istoric.
După natura și funcționalitatea lor, acestea pot fi structurate astfel:
 • Fișiere cookie absolut necesare: fac posibilă navigarea pe site și așa cum le spune și numele, sunt absolut necesare, în lipsa lor pur și simplu nu puteți vizualiza site-ul.
 • Fișiere cookie funcționale sunt folosite pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe site-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.
 • Fișiere cookie analitice (de măsurare a traficului) sunt destinate realizării unor statistici anonimizate privind numărăm vizitatorilor pe site-ul nostru furnizându-ne informații despre modul în care este utilizat site-ul (paginile vizitate și erori). Se colectează doar date anonime privind utilizatorii site-ului nostru, fără nicio posibilitate de a vă identifica. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de obicei de maximum 2 ani, putând varia în cazul third-party cookies (Google Analytics or Facebook).
 • Fișiere cookie de tip marketing contorizează de obicei paginile și link-urile accesate cu scopul de a oferi reclame mai relevante pentru utilizator. Suplimentar, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența difuzării unor reclame și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. De obicei aceste cookie provin de la terțe părți. Perioada de expirare a acestor cookie este de obicei 2 ani, dar poate varia depășind 2 ani.
 • Fișiere cookie pentru Social Media provin de la rețele sociale precum Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. si sunt folosite de obicei de aceste rețele pentru a monitoriza performanței aplicațiilor lor sau pentru a personaliza aceste aplicații pentru Dvs. (de exemplu, dacă distribuiți un articol utilizând funcția share disponibilă pe site, platforma rețelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru).
 • Alte tipuri de fișiere cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.

 

Ce cookies utilizam noi

NECESARE Furnizor Scop Expirare Tip
__cfduid addtoany.com U sed b y th e co n ten t n etw o rk, Clo u d flare, to id en tify tru sted w eb traffic. 1 year HTTP
STATISTICI        
@@History/@@scroll|# mentalio.ro Scroll Session HTML
_ga mentalio.ro Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses th e w eb site 2 years HTTP
_gat mentalio.ro Used b y G o o g le An alytics to th ro ttle req u est rate Session HTTP
_gid mentalio.ro Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses th e w eb site Session HTTP
MARKETING        
ads/ga-audiences google.com U sed b y G o o g le Ad W o rd s to re-en g ag e visito rs th at are likely to co n vert to cu sto mers b ased o n th e visito r
‘s o n lin e b eh avio u r acro ss w eb sites
Session Pixel
fr facebook.com U sed b y Faceb o o k to d eliver a series o f ad vertisemen t p ro d u cts su ch as real time b id d in g fro m th ird p arty
ad vertisers.
3 months HTTP
tr facebook.com Marketing Session Pixel
uvc addtoany.com U p d ates th e co u n ter fo r th e w eb site’s so cial sh arin g featu res. Session HTTP
ALTELE
bp-activity-oldestpage Mentalio.ro Unclassified Session HTTP
time Mentalio.ro Unclassified Session HTTP

 

Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului web furnizat de Google, Inc.. Google Analytics folosește cookies necesare pentru a analiză modul în care utilizatorii utilizează site-ul nostru.
Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web sunt transmise și stocate de Google pe serverele din Europa și Statele Unite. Google Inc oferă un regim adecvat de protecția a datelor în prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov
Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului web, al realizării rapoartelor privind traficul pe site și în furnizarea altor servicii legate de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners
Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu prelucrarea datelor tale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Facebook Pixel

Utilizam Facebook Pixel, un serviciu furnizat de Facebook ce folosește cookies pentru a monitoriza traficul pe site-ul nostru. Facebook va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului web, al realizării rapoartelor privind traficul pe site și în furnizarea altor servicii legate de utilizarea site-ului (cum ar fi Facebook Ads). Facebook poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Facebook.
Informații detaliate cu privire la modul cum Facebook asigura protecția datelor cu caracter personal pot fi găsite la: https://www.facebook.com/about/privacy/
Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu prelucrarea datelor tale de către Facebook în modul și în scopurile menționate mai sus.

Modificări și Actualizări ale Politicii de Utilizare Cookies

Mentalio.ro își rezervă dreptul de a modifica Politica de Utilizare Cookies oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative, acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.
Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

Contact și exercitare drepturi

Utilizatorii ne pot contacta la salut@mentalio.ro
Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai repede, în funcție de diferite aspecte tehnice ale solicitării, complexitatea cererii sau alte aspecte precum numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a identifica utilizatorul într-un termen util.

Scopuri Colectare Date

În sens larg, colectăm date personale cu următoarele scopuri:

 • furnizarea de programe de training și consultanță organizaționala către clienții noștri, persoane fizice sau persoane juridice și pentru personalul acestora;
 • executarea contractelor cu furnizorii și partenerii noștri;
 • promovarea produselor și serviciilor oferite prin site-ul Mentalio.ro
 • în vederea derulării proiectelor de recrutare și gestionare a contractelor de muncă pentru angajații ori colaboratorii noștri, sau, contractual, pentru clienți;
 • îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la întocmirea facturilor fiscale.

 

Destinatari – cine are acces la datele personale colectate

Suntem unicul destinatar al datelor personale colectate. Singura excepție o reprezintă cookie-urile care pot proveni și de la alți furnizori (de exemplu Google Analytics).

Mentalio.ro nu vinde și nu pune la dispoziția terților datele cu caracter personal pe care le prelucrează.

Date cu caracter personal se pot transmite autorităților publice, în temeiul legii, în cazul unui ordin judecătoresc sau pentru a ne conforma altor cerințe legale sau de reglementare oficiale.

 

Temeiul Legal privind prelucrarea datelor personale

 • Întocmirea și Executarea contractelor (art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul (UE) 679/2016)
 • Consimțământul persoanelor vizate, fie prin faptul că persoana vizată are inițiativa transmiterii unor date cu caracter personal către noi, de exemplu, în cazul contactării societății pe pagina de Contact sau ca urmare a acceptării notificării privind politica de cookies
 • Întocmirea facturilor fiscale
 • În privința datelor colectate automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, și selectarea opțiunii DA/De acord utilizatorii își exprimă în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

 

Cât timp stocăm datele personale

Durata de stocare a datelor depinde de natură interacțiunii cu site-ul și serviciile furnizate.

 • În cazul semnării unui contract, datele sunt stocate pe perioada valabilități contractului, cât și o perioada după (perioada legală obligatorie) necesară pentru a face dovadă contractului
 • În cazul unor interacțiuni sporadice, întrebări/mesaje diverse, păstram datele 1 an
 • În cazul emiterii unor facturi (cursuri, servicii, etc), suntem obligați de lege să păstram datele financiare pe o perioada de minim 10 ani
 • În cazul contractelor de muncă pentru angajați sau colaboratori, datele se păstrează pe durata reglementată de legislația muncii.

 

Securitatea datelor colectate

În conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal (criptare, restricționare acces neautorizat).

În ceea ce privește datele colectate online, acestea sunt criptate și protejate automat prin intermediul protocolului HTTPS.

 

Modificări și Actualizări ale Politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Mentalio.ro își rezervă dreptul de a modifica Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative, acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

 

Contact și exercitare drepturi

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, utilizatorii ne pot contacta la salut@mentalio.ro

Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai repede, în funcție de diferite aspecte tehnice ale solicitării, complexitatea cererii sau alte aspecte precum numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a identifica utilizatorul într-un termen util.

 

Actualizat: 22 Iunie 2018